Play the Size

โปรเจค Wallie มีจุดประสงค์ให้ศิลปินได้ออกแบบโดยเล่นกับขนาดของหน้าจอ
เมื่อ ผู้ที่เข้าชมเว็บไซท์ เข้าชมด้วยคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน ซึ่งมีขนาดหน้าจอไม่เท่ากัน ก็จะทำให้มองเห็นรายละเอียดไม่เหมือนกัน และทำให้ได้รับข้อมูลที่แตกต่างกันได้
โดยศิลปินอาจซ่อนเนื้อหาบางส่วน ไว้สำหรับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ผู้เข้าชมที่เข้ามาด้วยจอขนาดใหญ่ ก็จะสามารถมองเห็น และได้รับข้อมูลที่อยู่ในชิ้นงาน ได้ครบถ้วนกว่า

ทั้งนี้ เนื่องจากจอขนาดใหญ่สุดที่คนส่วนใหญ่นิยม อยู่ที่ขนาด 1680 x 1050 และ 1280 x 1024
ดังนั้น การออกแบบสำหรับจอใหญ่สุด 1920 x 1200 ตามสถิติ แล้ว อาจมีคนได้รับข้อความนั้นไม่ถึง 5% ของผู้เข้าชมก็เป็นได้

ตัวอย่างการเล่นกับขนาดหน้าจอ

มีอยู่ในไฟล์ เทมเพลท ครับ